หลักสูตร “เจาะลึกงานทะเบียนสินทรัพย์ของหน่วยงานแม่และลูก (แนวทางการตรวจสอบงานทะเบียนสินทรัพย์ประจำปี งปม.2566 , การจัดทำฐานทะเบียนสินทรัพย์, การรับรู้สินทรัพย์, การปรับปรุงฐานทะเบียนสินทรัพย์ , การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมและบัญชีสินทรัพย์แม่-ลูก) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านทะเบียนสินทรัพย์ ประจำปี งปม. 2567 (แบบใหม่)”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/6sC5w

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/BCtgl

Scroll to Top