เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างการบริหารงานก่อสร้างตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 5 และการจัดทำข้อมูลตามแนวทางหนังสือเวียนเพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมEXCEL อัตโนมัติ

🌎ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/9XYNW

✍️ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/tVTiA

📱📞ติอต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณดวงเนตร 083-3768685

คุณกันต์นพัช 088-5728868

คุณธัญวรินทร์ 084-0012042

Scroll to Top