หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกประเภทสินทรัพย์ ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบฐานสินทรัพย์และบัญชี การแก้ไขและปรับปรุงบัญชีกรณีพบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ การพิสูจน์ยอดเงินรายได้สะสม แนวทางวิเคราะห์รายการบัญชีการตั้งหนี้ และการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี excel อัตโนมัติแบบง่ายกดครั้งเดียวออก3ใบผ่าน เพื่อให้สอดคล้องตามบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด”

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกประเภทสินทรัพย์ ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบฐานสินทรัพย์และบัญชี การแก้ไขและปรับปรุงบัญชีกรณีพบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ การพิสูจน์ยอดเงินรายได้สะสม แนวทางวิเคราะห์รายการบัญชีการตั้งหนี้ และการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี excel อัตโนมัติแบบง่ายกดครั้งเดียวออก3ใบผ่าน เพื่อให้สอดคล้องตามบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/me1gy

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/mAJs7

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณดวงเนตร 083-3768685

คุณกันต์นพัช 088-5728868

คุณธัญวรินทร์ 084-0012042

Scroll to Top