หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 พร้อมแนวทางปฏิบัติประกอบหนังสือสั่งการซึ่งออกท้ายพระราชบัญญัติฯ ด้วยโปรแกรม EXCEL อัตโนมัติ”

🎯หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 พร้อมแนวทางปฏิบัติประกอบหนังสือสั่งการซึ่งออกท้ายพระราชบัญญัติฯ ด้วยโปรแกรม EXCEL อัตโนมัต

🌎ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/nfmgz

💻ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/WUs1c

☎️ติอต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณดวงเนตร 083-3768685
คุณกันต์นพัช 088-5728868
คุณธัญวรินทร์ 084-0012042
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Scroll to Top