หลักสูตร “การปรับปรุงแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรม LTAX GIS , พร้อมเชื่อมราคาประเมินที่ดิน จัดทำแปลงดิน นส 3 ก. (แจกโปรแกรมจัดทำ นส 3 ก.), ปรับมาตรา 10 จากกรมที่ดิน การแบ่งแยก/การรวมแปลงดิน และปรับปรุงแนวเขตตำบล จัดทำข้อมูลถนน, แหล่งน้ำ และเส้นความสูง (contour)”

 การปรับปรุงแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรม LTAX GIS , พร้อมเชื่อมราคาประเมินที่ดิน จัดทำแปลงดิน นส 3 ก. (แจกโปรแกรมจัดทำ นส 3 ก.), ปรับมาตรา 10 จากกรมที่ดิน การแบ่งแยก/การรวมแปลงดิน และปรับปรุงแนวเขตตำบล จัดทำข้อมูลถนน, แหล่งน้ำ และเส้นความสูง

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1IVEA9ngnWCbcnD6kUihOUdHnUXygdMau/view 

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCUyWR6BUpJMKQUkQh9RSbb-ZhghA_HNo4PKTKA8loQLj_bg/viewform

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณดวงเนตร 083-3768685

คุณกันต์นพัช 088-5728868

คุณธัญวรินทร์ 084-0012042

Scroll to Top