หลักสูตร “การประกันคุณภาพการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ในปีการศึกษา การบันทึก ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และ การรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เชื่อมโยงการจัดทำแผน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ พ.ศ. 2562”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/pECfy

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/ksrbg

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณดวงเนตร 083-3768685

คุณกันต์นพัช 088-5728868

คุณธัญวรินทร์ 084-0012042

Scroll to Top