ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ใบผ่านรายการตั้งหนี้(AP)  ใบผ่านรายการรับ(RV)  เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐพร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖7 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

หลักสูตร “ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ใบผ่านรายการตั้งหนี้(AP) ใบผ่านรายกาบ(RV) เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐพร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีงบประมาณ 2567 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAS)”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/sqVkS

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/7h35v

Scroll to Top